Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
TRẦN VĂN PHƯỚC

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận
Thông tin chia sẻ
Đã tốt nghiệp cấp 2 năm 2016 nhưng lại nghỉ học, giờ muốn học lại cấp 3 có được không ạ

Ngày tiếp nhận
27 Tháng 9 20222022-09-27 12:01:26