Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị minh diệu

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Ấp hòa bình ,xã đông hòa,huyện trảng bom - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
27 September 20222022-09-27 12:44:34