Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trần Kì Duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quy Nhơn - Bình Định

Ngày tiếp nhận
27 Tháng 9 20222022-09-27 14:41:27