Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Hùng Sơn

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quân tân bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Hiện tại đang lái xe tại TT cấp cứu 115.tphcm. nguyên vọng học tiếp để có bằng tốt nghiệp cấp 3

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 9 20222022-09-27 17:44:48