Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm thế kiệt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Đồng nai - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Em tên kiệt
2005
5 năm trước vì côg việc gia đình có chút khó khăn nên mới nghỉ học và đi làm
Giờ em muốn đăg ký học lại cấp 2 ạ

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 9 20222022-09-28 00:39:09