Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn Thành

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Không đủ chi phí học tiếp

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 9 20222022-09-28 02:24:54