Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị mẫn nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: học ở long thành hoặc biên hoà ạ - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 9 20222022-09-28 09:05:29