Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Phan Kim Đô

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hải Châu - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 9 20222022-09-28 11:30:17