Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
TRẦN VĂN QUANG

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Lục Nam (hoặc có thể huyện khác ạ). - Bắc Giang
Thông tin chia sẻ
dạ do ngày trước mải chơi nên e bị dở dang việc học hành ạ.

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 9 20222022-09-28 15:30:36