Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Lê Hoàng Quốc

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cuộc sống khó khăn , theo mẹ về quê

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 9 20222022-09-28 15:51:30