Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Quang Duy

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Khánh Hòa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Khánh Hòa - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 9 20222022-09-29 00:39:38