Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Như Ý

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Cư xá Hưng Lợi 2, Tổ 5, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
29 September 20222022-09-29 07:00:19