Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm đình trung

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: cầu giấy - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
29 September 20222022-09-29 11:41:44