Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Kim ngân

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Bình

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Bình - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố đồng hới - Quảng Bình
Thông tin chia sẻ
Do kinh tế khó khăn

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 9 20222022-09-29 12:47:53