Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị kim loan

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Nào cũng được ạ - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 9 20222022-09-29 14:01:15