Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Đức Trí

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Hòa thành - Tây Ninh

Ngày tiếp nhận
30 Tháng 9 20222022-09-30 00:32:54