Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lâm ngọc thành

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em không rảnh chữ

Ngày tiếp nhận
30 Tháng 9 20222022-09-30 11:28:42