Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan thị Hương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thái Nguyên

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thái Nguyên - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố thái nguyên - Thái Nguyên

Ngày tiếp nhận
30 Tháng 9 20222022-09-30 12:51:24