Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị hương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hưng nguyên -
Thông tin chia sẻ
Tại gia đình nhiều anh em nên ko đi học
Giờ lớn hơn có điều kiện hơn nên muốn đi học

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 10 20222022-09-30 23:06:53