Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Hoàng Long

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Dương - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Kim Thành - Hải Dương
Thông tin chia sẻ
Do công việc phải đi làm nên em chỉ tham gia học vào ngày chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần thôi ạ

Ngày tiếp nhận
01 October 20222022-09-30 23:32:36