Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê hữu Dũng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em học đến lớp 11 cách đây gần 10 năm, giờ muốn đi học lại, nhờ anh chị giúp đỡ tư vấn ạ .

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 10 20222022-10-01 06:52:14