Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thế anh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Ninh Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Ninh Thuận - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Huyện ninh hải hoặc TP phan rang - Ninh Thuận
Thông tin chia sẻ
Đang đi làm giờ hành chính nên chỉ học đc buổi tối

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 10 20222022-10-01 12:07:41