Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tô hồng đào

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Long

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Long - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Long hồ .huyện Tam bình.vĩnh lòng.... - Vĩnh Long
Thông tin chia sẻ
Nhà ngèo ..ngày xữa học ở cà mau ...cha mẹ...k vó tiền cho học nên ngỉ....giờ đi làm như cầu công việc cằng bằng cấp....muốn lấy bằng cấp 2 để học trung cấp kế toán dành ngiệp

Ngày tiếp nhận
02 Tháng 10 20222022-10-02 02:01:18