Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Minh Huy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Phan thiết - Bình Thuận

Ngày tiếp nhận
02 Tháng 10 20222022-10-02 05:53:33