Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi Thị Lan Hương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thái Bình

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thái Bình - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: TP Thái Bình hoặc Huyện Vũ Thư - Thái Bình

Ngày tiếp nhận
02 October 20222022-10-02 07:59:56