Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị mỹ trinh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Rạch giá kiên giang - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Em đã nghĩ học từ lúc 15 tuổi vì gia đình khó khăn gián đoạn tại lớp 8 giờ em muốn xin học lại

Ngày tiếp nhận
02 Tháng 10 20222022-10-02 11:24:36