Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Khương Văn Thái

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: An Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại An Giang - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: thành phố Long xuyên - An Giang
Thông tin chia sẻ
cuộc sống khó khăn

Ngày tiếp nhận
02 Tháng 10 20222022-10-02 11:58:46