Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh thị bình nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
02 Tháng 10 20222022-10-02 15:04:58