Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Minh Vinh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Bình Thạnh, hoặc các quận gần nhất. - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em muốn được tiếp tục con đường đi học của mình, mong Quý vị tạo điều kiện cho Em được có cơ hội đến trường, Em xin chân Thành cảm ơn.

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 10 20222022-10-03 03:10:59