Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị Yến

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Hà Nội - Bắc Giang
Thông tin chia sẻ
Mình đang học dở lớp 12

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 10 20222022-10-03 08:28:25