Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Mơ

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Khu phố 5B phường tân biên - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Gia đình khó khăn nên em phải nghĩ giữa chừng học .

Ngày tiếp nhận
03 October 20222022-10-03 12:35:50