Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Văn Nghiêm

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Châu Thành - Đồng Tháp
Thông tin chia sẻ
Mình nghỉ học cũng 5 năm, kinh tế khó khăn, làm thuê, rảnh buổi tối mong muốn hoàn thành việc học cấp 3

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 10 20222022-10-03 16:30:25