Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Khánh Hà

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đang học hệ chính qui tại trường THCS, nhưng áp lự chọc cao quá, em không theo học nổi

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 10 20222022-10-04 04:26:54