Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Quang Nhật Trường

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12, Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đăng kí trễ trên khu vực địa phương nên không được nhận, trường bảo năm sau mới có thể đăng kí lại và đó là một cú sốc đối với em. Em mong Hướng Nghiệp Việt có thể giúp em tìm được một lớp để có thể lấy bằng THCS và giúp em tiếp tục học THPT. Em cảm ơn

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 10 20222022-10-04 06:58:21