Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Ngọc Hân

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 10 20222022-10-04 12:19:44