Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn lê hoàng luân

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Phước

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Phước - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Gân xã đông tâm huyện đồng phú bình phước - Bình Phước
Thông tin chia sẻ
Đang học hêt lớp 8 thi lên lớp 9 . Đang thi bị bệnh năng ko thể tip tục thi. Nên phải nghỉ học phụ giúp gia đình , nay cân tìm học bổ túc nâng cao tương lại

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 10 20222022-10-04 13:37:15