Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Tấn Bình

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Củ chi - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Năm 2011 em học lớp 7 do gia đình ly tán nên nghỉ học này vì muốn phát triển bản thân nên muốn học lại để được tiếp thu nhiều kiến thức và phát triển hơn trong cuộc sống!!

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 10 20222022-10-04 13:54:21