Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê chí nguyên

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận Ninh kiều - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
05 Tháng 10 20222022-10-04 18:30:12