Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lại Thị Bích Phượng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì nhiều lý do nên nghĩ ngang ạ

Ngày tiếp nhận
05 Tháng 10 20222022-10-05 06:07:57