Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ ngọc hiển

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Phường 2 thành phố sóc trăng - Sóc Trăng
Thông tin chia sẻ
Vì nhà con 1 lo cho gia đình nên nghỉ học giữa chừng

Ngày tiếp nhận
05 Tháng 10 20222022-10-05 13:01:20