Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Thị Thìn

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Tân yên - Bắc Giang

Ngày tiếp nhận
05 October 20222022-10-05 14:03:02