Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê minh chánh

Bảo trợ chi phí hỏi trường lớp bởi 

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố bà rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin chia sẻ
Mk đã học hết lớp 6 và bị thi lại 2 môn do cuộc sống khó khăn nên phải nghỉ học sớm

Ngày tiếp nhận
22 October 20222022-10-22 09:26:54