Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Phường Chánh Nghĩa , Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
28 October 20222022-10-28 06:58:09