Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Phường Chánh Nghĩa , Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 10 20222022-10-28 06:58:09