Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần vũ khang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện cao lãnh - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 10 20222022-10-28 09:53:54