Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Tiến Công

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Long Biên - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
28 October 20222022-10-28 11:08:55