Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn tây

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận thánh khê - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 10 20222022-10-28 12:38:30