Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Võ Thanh Ngân

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Ninh Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Ninh Thuận - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố phan rang tháp chàm - Ninh Thuận
Thông tin chia sẻ
Vì không đủ điều kiện học . Nên em dừng lại . giờ muốn vừa học vừa làm ạaa

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 10 20222022-10-29 00:47:05