Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Hạt

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hậu Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hậu Giang - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện phụng hiệp - Hậu Giang
Thông tin chia sẻ
Tôi muốn học để lấy bằng 12 ạ

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 10 20222022-10-29 01:53:18