Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Duong thi minh trang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Que hàn, quán gánh, nhị khê , thường tín - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 10 20222022-10-29 03:15:59