Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thị Kiều

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện u minh thượng - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Vì gia đình khó khăn

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 10 20222022-10-29 03:37:40